Polityka prywatności

>
Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz plików cookies pozyskanych na stronach internetowych należących do firmy 365agenja sp. z o.o. sp. k., będących pod domeną główną https://www.365agencja.pl (zwane dalej „Stroną internetową”) oraz innymi stronami których firma jest wydawcą a w szczególności: 365pr.pl, 365events.p, 365digital.pl, xperts.pm celem zgłoszenia zainteresowanie ofertą firmy 365agencja sp. z o.o. sp. k. w zakresie współpracy marketingowej i public relations (jeśli strona wyraźnie na to wskazuje) oraz udziału w wydarzeniach, których organizatorem jest 365 agencja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Podedworze 33, 30-686 Kraków, KRS: 0000576525, REGON: 362545526,, NIP: 679-311-64-84, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Administratorem danych osobowych jest 365 agencja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Podedworze 33, 30-686 Kraków, KRS: 0000576525, REGON: 362545526,, NIP: 679-311-64-84 (zwana dalej „Administratorem”).

3. Z Administratorem można się skontaktować pisząc na adres: kontakt@365agencja.pl lub dzwoniąc pod numer: +48 537997537. Można również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora ochrony danych osobowych, pisząc na adres: tomasz@365agencja.pl

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest chęć zawarcia umowy z Administratorem (zwana dalej: „Umową”) lub realizacja umowy zawartej poprzez akceptację Regulaminu i uiszczenie płatności, które umożliwiają Ci uczestnictwo w wydarzeniach. Podanie wskazanych w formularzu zgłoszeniowym danych jest dobrowolne, ale niezbędne, jeżeli wyrażają Państwo zainteresowanie uczestnictwem w wydarzeniach lub zainteresowanie otrzymaniem oferty.

5. W związku z Twoim uczestnictwem wydarzeniach lub chęcią otrzymania oferty, Administrator będzie przetwarzał dane osobowe:

a) imię i nazwisko, nazwa firmy

b) adres (ulica, kod pocztowy, miasto)

c) numer telefonu,

d) adres e-mail.

6. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

a) przetwarzane zgodnie z prawem,

b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

c)merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

7. Administrator przekaże Państwa  dane następującym odbiorcom:

a) W przypadku konieczności podpisania umowy, otrzymania przez Ciebie certyfikatu uczestnictwa w szkoleniu, konieczności przesłania korespondencji Administrator udostępni dane osobowe podmiotom realizujących usługi pocztowe i kurierskie

b) W przypadku korzystania z opcji ,,płatność elektroniczna” , Administrator udostępni twoje dane podmiotowi pośredniczącemu w płatności,

c) Ponadto dane osobowe mogą być przekazane takim kategoriom odbiorców jak podmioty świadczące usługi prawne, marketingowe, informatyczne, księgowe czy podmiotom współpracującym z 365 agencja sp. z o.o. sp. k. przy organizacji szkoleń, wydarzeń.

8. Mają Państwo prawo do:

a) Dostępu do treści swoich danych osobowych – otrzymania potwierdzenia czy Państwa dane są przetwarzane przez Administratora i w jaki sposób,

b) Prostowania swoich danych osobowych, jeżeli są nieaktualne lub niedokładne, a także uzupełnienia, gdy są niekompletne,

c) Uunięcia swoich danych osobowych,

d) Przenoszenia danych i ograniczenia przetwarzania,

f) Wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych

g) W przypadku, gdy przetwarzanie następować będzie na podstawie Twojej zgody, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tym celu skontaktuj się z Administratorem.

h) Wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli sposób w jaki przetwarzane są Twoje dane osobowe narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

9. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do zapewnienia Państwu możliwości uczestnictwa w szkoleniu, wydarzeniu, przez czas jego trwania, a także później do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z wykonaniem Umowy, a w przypadku udzielenia zgody marketingowej – do czasu jej cofnięcia. W przypadku chęci uzyskania od Organizatora oferty na działania marketingowe, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny do stworzenia oferty, w trakcie trwania procesu akceptacji oferty oraz, jeżeli dojdzie do podpisania umowy o współpracy, w czasie trwania umowy o współpracy, aż do czasu wygaśnięcia umowy.

10. Nie przekazujemy Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

11. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

12. Niektóre obszary serwisów należących do Administratora mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Można też wyłączyć ich działanie w ustawieniach przeglądarki, co może ograniczyć albo uniemożliwić korzystanie z niektórych części serwisu. Pliki cookie wykorzystujemy w celach statystycznych, do autoryzacji użytkowników w serwisach, w celu dostosowania wyglądu serwisów do preferencji i historii przeglądania Użytkownika oraz w innych celach marketingowych. Pliki cookie mogą zawierać dane osobowe użytkownika, chociaż w większości przypadków będzie to tylko adres e-mail. Dane te dostępne są tylko dla użytkownika danego komputera jak i dla naszych serwisów.

13. Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i czasopismach należących do Administratora.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.